hvit_logo-removebg-preview.png

GWEs energikonsept

Vi tar høyde for alle elementene under som tidligere har vært problemstillinger for andre:

 

Tidligere problemstillinger: 

  • Vær og vind forbehold, samtidig som vi tar høyde for 100 års bølgen.

  • Genererer strøm på oppadgående bølge, samtidig vedlikeholder vi energikilden på nedadgående, dette for å optimalisere og minimere bølgefrekvensen

  • Svært skalerbart fra 2 til 100 meter. Tegningen under illustrerer GWEs bøye og kan fastmonteres til havbunnen. Det kan også festes i et objekt, en rigg, vindmølle, undervannsskjær, bølgebrytere mm. 

 

  • Ved å bruke ett avlangt flyteelement, utnytter vi bølgens fulle potensial. Dette er ett nytt design som GWE har konstruert inn i sitt konsept. Vi har en ned skalert prototype som vi har testet med enorm suksess.

  • Bøyen under illustrert på bildet er 5 meter  bred x 5 meter  høy x 30 m lang =  vil bøyens oppdrift være 1 080 000 kg her ligger vi grovt over 5MegaWatt gitt at vi bare har 20%av bølgens reelle høyde og effekt. (Vi mener å klare 60%)

  • Løsningen muliggjør alt vedlikeholdsarbeid over vann linjen.

  • Vi har detaljerte kalkuleringer som viser høye tall på resultatets effekt.

Filmen under demonstrerer hvordan ett avlangt flyte ellemenet muliggjøre energi opptak  fra bølger, mekanisk transformering direkte til generator. alt vedlikehold over vann. svært skalerbart fra 2meter til 100meter

Gallery:

2021 Copyright GWE Green Wave Energy AS All Right reserved Erik Andre Wickman